Zespół ALTA_Project od 2010 roku bierze udział w realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekty te są realizowane na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju. Gestorem wszystkich dotychczasowych projektów jest Komenda Główna Policji. Nasz udział w realizacji tych projektów wynika z jednej strony z naszej znajomości specyfiki funkcjonowania organizacji jaką jest Policja oraz inne organizacje wchodzące w skład MSW czy MON (link do „SYNAPS” i „MuliSelect”) w kontekście kapitału ludzkiego. Z drugiej strony tematyka projektów jest całkowicie zbieżna z naszą działalnością komercyjną i wynikającego z niej doświadczenia oraz kompetencji. Udział w każdym z projektów uwarunkowany jest standardową procedurą opartą na koncepcji otwartego konkursu ogłaszanego przez NCBR.

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

    Tytuł projektu: Wytworzenie systemu oceny i rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej Policji.

   Termin realizacji: 23.08.2010 – 22.08.2013

   Realizatorzy: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Lider konsorcjum) oraz ALTA sp. z o.o.

   Projekt nr OR00002611 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PSYCHOSTYMULATOR

    Tytuł projektu: Opracowanie interaktywnego psychostymulatora treningowego dla Policji

   Termin realizacji: 20.12.2012-19.12.2015

   Realizatorzy: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Lider konsorcjum), Akademia Obrony Narodowej oraz ALTA sp. z o.o.

   Projekt nr O ROB 0005 03 001 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

SINDBAD

    Tytuł projektu: Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego

   Termin realizacji: 22.12.2015-21.12.2017

   Realizatorzy: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Lider konsorcjum), ALTA sp. z o.o., Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytet Warszawski w Warszawie

   Projekt nr DOB-BIO7/03/01/2015 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

POLDRIVE

    Tytuł projektu: Opracowanie systemu wspomagania badań psychologicznych kierowców dla Policji.

   Termin realizacji: 22.12.2015 – 21.12.2018

   Realizatorzy: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Lider konsorcjum), ALTA sp. z o.o., Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

   Projekt nr DOB-BIO7/20/01/2015 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 .