Projekty międzynarodowe obejmujące prace badawczo-rozwojowe to głównie działania związane bezpośrednio z wprowadzaniem wartościowych międzynarodowych psychologicznych narzędzi diagnostycznych lub treningowych na rynek Polski. W tym przypadku nie wystarczy kontekstowe tłumaczenie. Całe produkty poddawaliśmy procesom adaptacji wymagających weryfikacji po ich zaimplementowaniu bądź też braliśmy udział we wspólnym, a jednocześnie równoległym na różnych kulturowo rynkach, procesie tworzenia narzędzi.

Wiedeński System Testów - WST

Narzędzia Cubiks