Opis

mHR to rozbudowany system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Stanowi połączenie warstwy technologicznej z wiedzą na temat procesów zarządzania personelem w firmie oraz diagnozą psychologiczną tam, gdzie to potrzebne. Stanowi pionierskie uzupełnienie systemów klasy ERPII, zwłaszcza że do momentu jego powstania na rynku dostępne były tylko klasyczne moduły administrujące typu KADRY nie mające nic wspólnego z zarządzaniem ludźmi.

W 2007 roku system został sprzedany do firmy BPSC i tam dalej z powodzeniem rozwijany i wdrażany u klientów.

 

Obszary zastosowań

Bez modułu typu mHR trudno sobie wyobrazić efektywne zarządzanie personelem w średniej czy dużej, a w każdym razie nowoczesnej firmie. Istnieje w firmie wiele danych, m.in. osobowych, związanych ze strukturą organizacyjną, opisami stanowisk, do których trzeba mieć szybki dostęp bezpośrednio lub poprzez raporty, łączących wiele informacji i poddających je analizie w jednym miejscu. W firmie zachodzą dynamicznie procesy, m.in. rekrutacja, selekcja, oceny pracownicze, szkolenia, którymi trzeba sprawnie zarządzać, również w strukturze rozproszonej – poprzez Internet. Są procesy, w których nie wystarczają informatyczne algorytmy: potrzebny jest np. model kompetencyjny albo profesjonalna diagnostyka psychologiczna jako wkład merytoryczny. Wreszcie w firmie zwykle zdefiniowana jest polityka kadrowa, którą trzeba prowadzić w sposób przemyślany, zaplanowany i perspektywiczny, m.in. określając ścieżki kariery i podejmując decyzje kadrowe.

Wszystkie te działania dotyczą najważniejszego i zarazem najtrudniejszego do zarządzania zasobu firmy, jakim są jej Pracownicy. Wspomaganie w przedstawionym zakresie zapewnia moduł mHR: nie tylko softwarowa „ramka”, ale wypełniony merytoryczną treścią elastyczny system

 

Funkcje

Podstawowe moduły funkcjonalne mHR w momencie jego utworzenia to:

 1. Osoby. Zarządzanie osobami (pracownicy, kandydaci).
 2. Struktura organizacyjna. Tworzenie i modyfikacja struktury organizacyjnej (wiele organizacji, jednostek, stanowisk).
 3. Rekrutacja. Zarządzanie procesem rekrutacji.
 4. Dobór kadr. Selekcja stanowisk, selekcja osób na stanowisko oraz tworzenie map doboru.
 5. Szkolenia. Zarządzanie szkoleniami.
 6. Kompetencje. Zarządzanie procesem oceny kompetencji oraz profilami stanowisk do oceny kompetencji.
 7. Zadania. Zarządzanie procesem oceny wykonywania zadań.
 8. Kwalifikacje. Zarządzanie kwalifikacjami oraz profilami kwalifikacyjnymi dla stanowisk.
 9. Diagnostyka psychologiczna. Zarządzanie badaniami. Zarządzanie profilami.
 10. Controlling personalny. Dostęp do raportów wchodzących w skład kontrolingu personalnego.
 11. Administracja. Wyświetlanie, edycja listy użytkowników/ról stworzonych w systemie. Zarządzanie licencjami testów.
 12. Konfiguracja. Dostęp do słowników; edycja słowników.