ALTA_Project

Działając na styku psychologii i technologii już po kilku latach działalności zaczęliśmy realizować prace badawczo-rozwojowe prowadzące do komercyjnych rezultatów. Ten obszar naszej działalności stale się powiększa. Zaczęliśmy od adaptacji kulturowej psychologicznych narzędzi diagnostycznych i procedur rehabilitacyjnych naszych zagranicznych partnerów. Potem zaczęliśmy tworzyć – i nadal tworzymy – własne innowacyjne systemy, zawsze na pograniczu technologii i psychologii. Bierzemy udział w projektach międzynarodowych. Od wielu lat jesteśmy partnerem w konsorcjach realizujących projekty badawczo-rozwojowe finansowane z funduszy NCBiR.

Wiemy jak od poziomu prac badawczych doprowadzić do wdrożonego, działającego rozwiązania. Chętnie się tym doświadczeniem dzielimy.

Kontakt:

    +48 32 249 50 40
    +48 32 765 82 24
    +48 32 765 82 26
wew. 38

    alta_project@alta.pl